Sty17

Maszyny budowlane

Wśród ciężkich urządzeń do robót ziemnych wyróżnia się maszyny budowlane wielonaczyniowe pracujące w trybie ciągłym i maszyny jednonaczyniowe pracujące w ruchu przerywanym. Ze względu na sposób urabiania gruntu maszyny dzielą się na walce, ubijarki, koparki, ładowarki, spycharki, zrywarki, zgarniarki i równiarki. Rodzaj podwozia jaki mogą mieć maszyny budowlane to: podwozie kołowe, gąsiennicowe, szynowe, pontonowe i kroczące. Ze względu na użycie ciągnika wyróżniamy: maszyny uciągowe, bezuciągowe i ciągnione czyli przyczepowe. Odrębną kategorię maszyn stanowią maszyny do robót drogowych, urządzenia do hydromechanizacji i odwadniania, robót palowych, przeróbki kruszyw, produkcji i transportu masy betonowej, maszyny do robót zbrojarskich, maszyny transportu samochodowego i bliskiego, do robót wykończeniowych i narzędzia zmechanizowane.
Wszystkie wymienione powyżej urządzenia stosowane powszechnie w robotach budowlanych stanowią kategorię maszyn roboczych czerpiących energię mechaniczną z silników, w których jest ona zamieniana na inny rodzaj energii (np. energię wewnętrzną, cieplną, potencjalną itp.).

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter

Comments are closed.